Lezing bijbelminiaturen

Lezing bijbelminiaturen in de Oosterlichtkerk te Huizen  12 oktober 2016

lezing2 lezing3 lezing4 lezing1

PCOB bijeenkomst

Lezing op de PCOB bijeenkomst in de “Grote Waaier” van Voor Anker.

PCOB-bijeenkomst

Waskarren

10 waskarren.
Schaal 1:50

waskarren1 waskarren2  waskarren4 waskarren5 waskarren3

 

Bezichtiging tijdens de Huizerdag 12 september 2015

In de Oude Kerk kunt u diverse Bijbelvoorwerpen bezichtigen.

Zie onderstaande foto’s

huizerdag-2015-007 huizerdag-2015-008 huizerdag-2015-009 huizerdag-2015-010 huizerdag-2015-011 huizerdag-2015-012 huizerdag-2015-013

Bijbelplaten 2

Bij Gods altaar in Gods Voorhof Joachim

Plaat 1: Bij Gods Altaar

Plaat 2: In Gods Voorhof

Plaat 3: Jojachim en de Profetische Rol

Ark van het verbond (op ware grootte)

  

Ark van het verbond

 

Reukoffer altaar

Reukoffer altaar (op ware grootte)

 

 

  

De Gouden Kandelaar


 

 

De gouden kandelaar op ware grootte.

Ook wel de 7-armige kandelaar genoemd.

De versiering is amandelbloesem en stond symbool voor een nieuwe tijd!
Het voorjaar.

En behoort tot de vier gouden voorwerpen uit de tabernakel.

De tafel der toonbroden

De tafel der toonbroden (exodus 25 ) op ware grootte.

De gegoten zee

De gegoten Zee. (1 koningen 7 vers:23)

Ruim 72.000. liter water kon in deze Zee.

De gegoten Zee stond voor de tempel van Salomo en ruste op 12 runderen.

 

 

23 Verder maakte hij de gegotene zee; van tien ellen was zij van haar enen rand tot haar anderen rand, rondom rond, en van vijf ellen in haar hoogte, en een meetsnoer van dertig ellen omving ze rondom.

Stellingen van Salomo

stellingen-van-Salomo1 stellingen-van-Salomo2

Tempel van Salomo

tempel-1 tempel-2 tempel-3 tempel-4 tempel-5

De troon van Salomo

De troon van Salomo. (1 koningen 10 vers:18)

Op elk van de zes treden van de troon stonden 2 leeuwen.

En links en rechts van het zit gedeelte ook 2 leeuwen totaal dus 14 leeuwen.

 

18 Nog maakte de koning een groten elpenbenen troon, en hij overtoog denzelven met dicht goud.
19 Deze troon had zes trappen, en het hoofd van den troon was van achteren rond, en aan beide zijden waren leuningen tot de zitplaats toe, en twee leeuwen stonden bij die leuningen.
20 En twaalf leeuwen stonden daar op de zes trappen aan beide zijden, desgelijks is in geen koninkrijken gemaakt geweest.

Het huis van het woud van Libanon

Het Woud van de Libanon ( 1 koningen 7 vers: 2)

Dit huis behoorde bij het paleizen complex van Salomo.

En ruste op louter cederen zuilen, en had 3 verdiepingen met elk 15 kamers.

De kamers hadden alleen uitzicht op de open binnenhof.

Aan de binnenwanden had Salomo de 300 gouden schilden van zijn lijfwacht opgehangen.

 

2 Hij bouwde ook het huis des wouds van Libanon, van honderd ellen in zijn lengte, en vijftig ellen in zijn breedte, en dertig ellen in zijn hoogte, op vier rijen van cederen pilaren, en cederen balken op de pilaren.

Zuilenhal van Salomo

zuilenhal-3 zuilenhal-4 zuilenhal-5

Het laatste nachtgezicht van Zacharia

 

 

Profeet Zacharia krijgt in één nacht 8 nachtgezichten. Nachtgezichten zijn niet zozeer dromen maar meer kleine filmpjes die voor zijn ogen zijn afgedraaid. Daarom kon hij de nachtgezichten de volgende dag weer precies navertellen. Zacharia heeft ze opgeschreven.

 

Bijbelplaten

  

 

  

Plaat 1: Simson vertelt aan zijn vrouw Delila over zijn Nazireeërschap. Richteren 16

Plaat 2: Simson op weg naar zijn huwelijk met een filistijnse vrouw. Richteren 14.

Plaat 3: Prins Absalom

Plaat 4: manna in de woestijn

Plaat 5: een priester een reukofferaltaar en een hogepriester.

Plaat 6: de tabernakel (is tentwoning) in het legerkamp van het volk Israel.